HOÀNG HUY MEDIA

Ngày đăng: 09/03/2023

Tại HOÀNG HUY MEDIA, chúng tôi coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng là ưu tiên hàng đầu. 

Chúng tôi hiểu hoàn toàn rằng thông tin cá nhân của bạn là thuộc về bạn, vì vậy chúng tôi nỗ lực hết sức lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi.

Chúng tôi coi sự tin cậy của bạn có giá trị cao nhất. Vì vậy chúng tôi thu thập lượng thông tin tối thiểu chỉ khi có sự cho phép của bạn và sử dụng thông tin này chỉ cho các mục đích đã dự định. Chúng tôi không cung cấp thông tin cho các bên thứ ba mà không có sự hiểu biết của bạn.

Cảm ơn bạn đã luôn quan tâm và ủng hộ HOÀNG HUY MEDIA!

đăng ký nhận tin

Hãy kết nối để có thông tin khuyến mãi

    Zalo
    Hotline
    fb_mess