Ngày 20/09/2020, Hoàng Huy Media hân hạnh tổ chức thành công Lễ ra mắt bộ 3 sản phẩm chiến lược của Công ty Mỹ phẩm Huyền Phi Cosmetics. Các dòng sản phẩm bao gồm: TRUYỀN TRẮNG NANO, HẤP TRẮNG TƠ TẰM và SỮA TẮM MILKY GOLD SHOWER.
0901 73 1111